Drony w polskim prawie

Aktualnie loty modeli rc zwanych dronami nie podlegają osobnym uregulowaniom prawnym. Jest to jedna z przyczyn rosnącej popularności tego rodzaju modeli. Latać dronem może każdy. Nie potrzebne są dodatkowe uprawnienia, zezwolenia czy zgody. Tym niemniej nie oznacza to, że latając dronami nic nas nie ogranicza.

drony rc a prawo polskie

Loty dronów, niezależnie od charakteru odbywanego przelotu (loty rekreacyjne, komercyjne, sportowe) podlegają jak każda aktywność lotnicza zasadom ruchu lotniczego. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika drona ważnym jest, by nasz dron spełniał następujące kryteria: charakter naszych lotów jest rekreacyjny lub sportowy, dron przez cały okres lotu pozostaje w zasięgu wzroku operatora, dron z ekwipunkiem nie przekracza wagi 25kg (MTOM). Wówczas możemy poruszać się donem w przestrzeni od ziemi do ok. 3 km nad powierzchnią ziemi.

Mini drony rc a prawo polskie

Jeśli planujemy wykroczenie poza ww. kryteria powinniśmy wyposażyć dron w urządzenia do nawigacji i komunikacji (transponder, łączność radiowa) + zaplanować szczegółowo nasz lot – jeśli chcemy wykorzystać sprzęt FPV (First Person View – kamera z widokiem z drona). Jeśli nasz przelot ma charakter komercyjny niezbędny jest certyfikat UAVO wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jeśli nasz dron jest cięższy niż 25kg jego konstrukcję musi poświadczyć Urząd Lotnictwa Cywilnego stosownym certyfikatem.

Drony rc przwpisy prawne

Z perspektywy przeciętnego użytkownika dronów należy przede wszystkim pamiętać o ogólnych zasadach bezpieczeństwa i dokonać wszelkich starań, by ochronić mienie i zdrowie osób trzecich.